Turlegen
Meny

Kurs

Kurs Førstehjelp i fjellet

Neste kurs

 

Ta kontakt for avtale

Søk ut i naturen! Men sørg for å komme hjem igjen, like hel.

Vi tror alle kjenner på usikkerhet når det kommer til skader og uforutsette hendelser. Hva gjør jeg? Kan jeg dette? Vi tror terskelen for å ta grep kjennes høy, og at medisin og førstehjelp fort blir veldig seriøst og ukomfortabelt. Vel, dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil lage et praktisk, artig, nevenyttig og læringsintensivt kurs som alle, uansett nivå vil lære av og ta eierskap i. Og vi mener, i all ydmykhet, at dette kurset er utrolig bra. Vi er gode til dette. Bli med!

Nordmenn elsker å være ute. Fordi vi bor i et vakkert land, fordi det er sjelsettende og herlig å søke ut i naturen, fordi det gir oss sterke friluftslivsopplevelser, er helsebringende og føles meningsfyllt. Det gir mestring, fordi friluftsliv inviterer til mentale og fysiske utfordringer. Men det kan også gå galt. Uhellet kan være ute. Det må vi forberede oss på. Små grep du kan lære å gjøre, små ting du velger å ta med i sekken – det kan redde liv dersom du tilegner deg ferdighetene og kunnskapen på forhånd.
Hjelpen er ikke alltid nære når vi er langt inne i naturen. Det er jo noe tiltrekkende i det. Det er ikke alltid flyvær, ikke alltid bilvei i nærheten. Vi må ikke glemme det, som friluftsfolk og turkamerater. Ta grep for å bli tryggere på uventede situasjoner.

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende forståelse for skader, ulykker og andre medisinske situasjoner som kan oppstå i fjellet eller utenfor allfarvei. Vi jobber med medisinske grunnferdigheter, som f.eks. livreddende førstehjelp, men har hele tiden fokus på hvordan krevende omgivelser kan medføre andre prioriteringer og kreve ulikt handlingsmønster enn i urbane områder. Kursdeltakeren skal lære å benytte de begrensede ressursene som er til rådighet, og hvordan man kan utføre førstehjelp i ulike miljø.

Kurset strekker seg over 18 timer, og gir en bredbent og trygg grunnferdighet for førstehjelp i fjell og natur. Det er ment for alle som ferdes i fjellet, enten som utøvere, entusiaster eller som har naturen som arbeidsplass. Klatrere, skikjørere, vandrere, såvel som padlere eller andre naturutøvere ønskes velkommen. Det er et fullverdig førstehjelpskurs for alle som jobber som guider, førere eller kursholdere.

Kursinnhold

Vi er i utgangspunktet mest mulig ute. Pedagogisk modell er korte økter med teori etterfulgt av mye praktisk oppgaveløsning og scenariotrening. Vi jobber i små grupper, med fokus på lagarbeid og gruppedynamikk. Vi veksler på å være førstehjelpere og «skadde»/markører.

Vi dekker temaer som situasjonsvurdering og egensikkerhet, ledelse ved skadested,  primærundersøkelse av pasient, gjennomgang av hjerte-lungeredning, håndtering av luftveier, blødningsbehandling, nedkjølt pasient, brudd og luksasjonsbehandling, smertebehandling, sårbehandling, hode/nakke/ryggskader, pasientovervåkning i felt, brannskader og frostskader, kullosforgiftning, transport av skadet pasient, varsling og redningstjeneste, førstehjelpsutstyr og sikkerhetsutstyr, medisinske problemstillinger (marginer på tur)

Praktisk informasjon

Kursoppstart kl 1900 på oppmøtedag, varighet til ca kl 1500 siste dag. Varighet ca 18 timer. Det kreves minst 6 deltagere for å gjennomføre kurs. Ved evt avlysning vil deltagere informeres, og gebyr refunderes. Ved avbestilling innen 2 uker før kurs, refunderes kursavgift i sin helhet. Ved avbestilling etter dette, refunderes 50% av kursavgift

Pris og losjering

NOK 3900 per person. Dette inkluderer kurslokaler og forbruksmateriell.  Overnatting og mat kommer i tillegg.

I Isfjorden anbefaler vi å bo på Grøtta Gård,  som også er utgangspunkt for kurset. Skipper og eventyrlig altmuligmann Erik stiller med mat, varme smil, røverhistorier og historisk sus i veggene.

I Hemsedal og Oslo er det ennå ikke helt avklart med kurslokaler og overnattingstilbud. Ta kontakt, så kommer vi med råd, og formidler eventuell videre kontakt.

Vi hjelper deg å bli en tryggere turkamerat, med bedre forutsetninger for å løse potensielt farlige situasjoner.


Medisinsk rådgivning

Gjennomfør ekspedisjonen på tryggeste måte

Dersom du planlegger en tur utenfor allfarvei, kan det være godt å ha noen å rådføre seg med vedrørende helse, førstehjelp og sikkerhet. Erling Rosenstrøm har reist og jobbet mye i fjell og breterreng i blant annet Himalaya, Pamirfjellene, Kaukasus, Øst-Afrika, Midt-Østen, Andesfjellene, Alpene, Grønland og Antarktis. Han har jobbet med førstehjelp og medisinske problemstillinger, men også beredskap, kommunikasjon og sikkerhet. Han har høy kompetanse og utdanning innen fjellmedisin og høydemedisin.

Utfra hva som måtte være formålstjenlig, kan Erling hjelpe til i forberedende fase av en tur, stå i en rådgivende vaktberedskap for å bistå eventuelle hendelser underveis på en tur, eller annen medisinsk eller sikkerhetsmessig bistand i forbindelse med turer eller prosjekter. I spesielle tilfeller kan det også være aktuelt å bistå som ekspedisjonslege på stedet

Ta kontakt, så finner vi ut av det.

Om oss

Litt om oss og vår erfaring

Erling Rosenstrøm har jobbet flere år som allmennlege i Romsdalen, der han også bor. Han har jobbet som guide og ekspedisjonsleder for ekspedisjonsselskapet Hvitserk siden 2004, og har bred erfaring fra mange ekspedisjoner i høye fjell, store vidder og fjerne himmelstrøk. Han har med bakgrunn i dette utdannet seg til fjellmedisiner, med utdannelse fra Norge og Sveits. Han er utdannet veileder i friluftsliv ved Norges Idrettshøgskole.

Jonas Langseth er en erfaren klatrer, turmann og førstehjelper. Han har jobbet mange år i ambulansen og som sjukepleier på intensivmedisinsk avdeling på Rikshospitalet, og jobber i dag som redningsmann i helikopter. Han er også aktivt medlem i Langfjella alpine redningsgruppe.

Helge Eiding er anestesilege ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus og ved Redningshelikopteret (330 skvadronen) Rygge. Tidligere har han også arbeidet som barnelege ved Sykehuset Østfold. Han har mange års erfaring fra prehospitalt arbeid, blant annet fra ambulansetjenesten i Oslo. Han har lang erfaring med undervisning, særlig i akuttmedisin, på høyskole- og universitetsnivå.

Vi hjelper deg å bli en tryggere turkamerat.


Øk forutsetningene for å løse potensielt farlige situasjoner hvis uhellet er ute.


Kontakt

post@turlegen.no

Pb 175
6339 Isfjorden

+ 47 402 07 215

Ta kontakt for å melde deg på kurs, eller om du lurer på om kurset er noe for deg. Vi svarer i løpet av kort tid.

Om du ønsker spesialtilpassede kurs, medisinsk rådgivning eller andre henvendelser, vil Erling ringe deg opp, så snakker vi om det